OPIEKA – to dawanie wsparcia, zaspakajanie potrzeb których pacjent nie umie, nie może lub nie jest w stanie sam zaspokoić.
To pomoc w utrzymaniu równowagi biologicznej i psychicznej choremu, by umacniać zdrowie, godną jakość życia,
zapewnić rozwój i ciągłość życia człowieka.


 

Opieka Długoterminowa
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa to usługa świadczona przez NZOZ MartaMed dla obłożnie, przewlekle chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich jak również przygotowania rodziny i samego pacjenta do samoopieki, samoopielęgnacji. Pacjenci ci nie potrzebują hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych we współpracy z lekarzem rodzinnym.

 


Pielęgniarka długoterminowa świadczy usługi wg indywidualnych potrzeb pacjenta w godzinach od 8:00 do 20:00. Usługa ta jest bezpłatna, refundowana przez NFZ we współpracy z lekarzami i pielęgniarkami rodzinnymi.

   

Kto może być objęty opieką?
Opieką w domu mogą być objęci Pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy podczas wywiadu pielęgniarskiego otrzymają 40 lub mniej punktów w tzw. skali Barthel. Skala ta służy do oceny ogólnego stanu zdrowia Pacjenta i określa jego stopień samodzielności.

 

Świadczony zakres usług wynika ze stanu i potrzeb pacjenta:

  • podstawowe zabiegi pielęgnacyjno - lecznicze,
  • profilaktyka p/odleżynowa i p/odparzeniowa
  • pomoc przy karmieniu za pomocą zgłębnika i przez przetokę
  • prowadzenie podstawowej rehabilitacji,
  • pielęgnacje i płukanie pęcherza moczowego
  • zakładania i usuwania cewnika u kobiet
  • zmiana opatrunków rany, odleżyny i owrzodzenia troficzne podudzi
  • podawanie leków, wykonywanie iniekcji wynikające ze zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia